HRAČKY NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ

HRAČKY NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ

Expozícia hračiek je jednou z dvoch nosných stálych expozícií Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Reprezentuje detskú hračku v počiatkoch jej vzniku, na prelome storočí, ale najmä v 20. storočí na území Slovenska a v blízkom stredoeurópskom regióne. V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť, od základného delenia na hračky vidieckych a mestských detí až po moderné hračky. Ľudové hračky, ktoré deťom vyrábali ich príbuzní, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. Zo zmenšenín pracovných náradí je najstarší mangeľ z poslednej tretiny 19. storočia. Bohato zastúpené sú aj súčasné hračky – bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká, hlavolamy atď. V záverečnej časti expozície (na fotografiách) sú vystavené hračky a hry v dvoch väčších tematických celkoch: priemyselne vyrobené tzv. československé hračky (prevažne z plastov) z obdobia 70. – 80. rokov 20. storočia a slovenské drevené hračky vyrobené výrobcami (čiastočne združenými) v Cechu výrobcov hračiek z posledného desaťročia minulého storočia. V drevených hračkách je zastúpená aj štylizovaná hračka podľa dizajnu výtvarníka Róberta Žilíka.

Galéria