Gaštanový piatok v cukrárni Castanea

Gaštanový piatok v cukrárni Castanea

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
organizuje malé kultúrne matiné pod názvom „Gaštanový piatok“ v rámci projektu
HraMoKaPlus.
Účastníci si budú môcť vyskúšať výrobu gaštanových mafinov pod dohľadom miestnej
cukrárky Anny Feketeovej v piatok 24. novembra 2023 o 17:00 hod v priestoroch
hradnej cukrárne Castanea.
Počet účastníkov je limitovaný. V prípade záujmu a pre potvrdenie účasti nás kontaktujte
na telefónnom čísle 047 24 54 100. Účastnícky poplatok je 5,00 €.
Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-
2021, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci
programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.
Cieľom projektu HraMoKaPlus – obnova priestorov barokového kaštieľa pre
tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu
a predaj regionálnych produktov je obnova kultúrneho dedičstva a aktivity a služby v
historickom interiéri pre návštevníkov múzea aj pre miestnu komunitu.
Viac informácií
Dáša Ďuríková
Kultúrno-propagačná manažérka SNM-MBKaH, hrad Modrý Kameň
Email: dasa.durikova@snm.sk
Tel: +421 47 24 54 100
www.snm.sk/mbkh; www.hradmodrykamen.sk; www.hramokaplus.sk; www.eeagrants.sk;
www.norwaygrants.sk