Dvíhame oči k Bohu – Bojnický oltár na hrade Modrý Kameň

Dvíhame oči k Bohu – Bojnický oltár na hrade Modrý Kameň

Bojnický oltár na hrade v Modrom Kameni

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu technologickej kópie tabuľových malieb od Narda di Cione známych ako Bojnický oltár, tieto obrazy patria k najvýznamnejším dielam v pôvodných zbierkach grófa Jána Fratiška Pálfiho, posledného šľachtického majiteľa Zámku Bojnice. Oltárne tabule boli namaľované v 50. rokoch 14. storočia temperovými farbami na drevených doskách.
Nardo di Cione bol hlavným a najvýznamnejším predstaviteľom florentskej maľby po morovej epidémii, v 2. polovici 14. storočia. Bojnický oltár je jeho jediné kompletne zachované dielo.
Tabule bojnického oltára majú svoju vlastnú pohnutú históriu. Obišli ich dražby Pálfiovského majetku, ale stali sa predmetom krádeže. V noci z 27. na 28. augusta 1933 boli zo zámockej kaplnky ukradnuté obrazy z vrchného radu oltára. Spodné obrazy hneď na druhý deň po krádeži previezli do vtedajšieho Vlastivedného múzea v Bratislave. Po odhalení zlodejov a nájdení oltárnych tabúľ sa už na zámok nevrátili, ale spolu s obrazmi dovtedy umiestnenými v Bratislave boli odvezené do Prahy. Tu sa stali súčasťou „Obrazárne spolků vlasteneckých přátel umění“ a neskôr zbierok Národnej galérie v Prahe. Keďže galéria odmietala tabule vrátiť, v 80-tych rokoch dala vyhotoviť technologické kópie, ktoré bojnickému múzeu dali miesto originálu. Na bojnický zámok sa vrátili až po 62 rokoch, v roku 1995.
Súčasťou výstavy SNM – Múzea Bojnice „Dvíhame oči k Bohu“ sú aj plastiky svätcov, ktoré sú vystavené v sakristii kaplnky sv. Anny.
Autori výstavy a textov: Diana Kmeťová Miškovičová, Erik Kližan, Zlatica Fulajtárova
Výber sôch: Miroslava Cipovová

Inštalácia a technické prevedenie: Marek Hodási
konzervátor – výtvarný technik
od 19.4.2017 v SNM – MBKaH hrad Modrý Kameň

Tešíme sa na vás!
Viac informácií na www.snm.sk, prípadne telefonicky na 0918 999 609, 047/24 54 100.