Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok, 60 min.

Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si môžu jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované hlavy, papierové marionety, improvizované bábky alebo jednoduché krabicové bábkové divadlo. Pre starších žiakov je možnosť vyskúšať si techniku odlievania hláv a končatín, alebo vyrezávania plošných bábok a bábkových kulís.

Dôležité informácie:

Dĺžka aktivity je 40 – 60 minút. 

Cena 2 Eur / žiak. Pedagogický dozor zadarmo.

Kontakt: +421 47 2454 100