8.10. GAŠTANOVÉ SLÁVNOSTI

8.10. GAŠTANOVÉ SLÁVNOSTI

Vstupné je nasledovné:
Dospelý → 3 €
Deti, dôchodcovia, ZŤP → 1 €
Občania s trvalým pobytom v Modrom Kameni, voči ktorým mesto neeviduje dlhy si môžu v stránkových hodinách zakúpiť lístok za 1 € na MsÚ v Modrom Kameni.

Viac info:
Mgr. Laura Černáková
el.: 047/48 702 82
E-mail: sekretariat@modrykamen.sk