7.9 – 8.9. Poľovnícke dni

7.9 – 8.9. Poľovnícke dni
  • Súťaž vo varení poľovníckych guľášov
  • Kynológia
  • Lesná pedagogika
  • Bohatý sprievodný kultúrny program