Život a doba v Uhorsku počas pôsobenia Balašovcov

Život a doba v Uhorsku počas pôsobenia Balašovcov

Šľachtický rod Balašovcov vlastnil hrad Modrý Kameň takmer 600 rokov. Zanechal stopu v našej histórii od stredoveku až po novovek. Medzi jeho najvýznamnejších členov patril napríklad Valentín I., ktorý sa považuje za zakladateľa modernej maďarskej lyrickej poézie. Pavol II. s prívlastkom „apoštolský gróf“  zase pôsobil v službách cisárovnej Márie Terézie. Čo bolo charakteristické pre ich dobu? Ako sa odievali ?

Aktivita Život a doba v Uhorsku počas pôsobenia Balašovcov má ambíciu priblížiť najvýznamnejších členov tohto rodu a ich dobu.  Žiaci sa tak prostredníctvom indícií dozvedia, ako sa odievalo napríklad v období renesancie a ako vyzerali barokové stavby.

Dôležité informácie:

Dĺžka aktivity je 30 – 40 minút. 

Cena 2 Eur / žiak. Pedagogický dozor zadarmo.

Kontakt: +421 47 2454 100