Vzdelávací program: Ženy za oponou

Vzdelávací program: Ženy za oponou

Prostredníctvom príbehov významných žien z prostredia bábkového divadla lektor sprostredkuje žiakom pravdivý  obraz o ich postavení v kultúre. Dôraz klásť na ich zásluhy pri formovaní tradičného bábkového divadla v 19. storočí.  Vzdelávací program je vhodný najmä pre žiakov 8. ročníka ZŠ alebo 2. ročníka SŠ, prispôsobiť sa však dá aj iným vekovým kategóriám. Trvanie vzdelávacieho programu je približne 60 minút.