Vzdelávací program: Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Vzdelávací program: Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Vzdelávací program je vhodný pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Žiaci absolvujú špeciálne upravenú prehliadku expozície s názvom ,,Putovanie po hrade s Pinocchiom“. Každý so žiakov dostane interaktívny pracovný list, ktorý po ukončení prehliadky spoločne vyplnia. Prehliadkou žiakov sprevádza ,,Pinocchio“ a múzejný pedagóg, ktorý im zjednodušene a veku primerane vysvetlí poslanie múzea, jeho zameranie, čo je to zbierkový predmet a stručne žiakom objasní históriu hračiek a bábkového divadla.  Trvanie vzdelávacieho programu je približne 45 minút.