Tajomný hrad Modrý Kameň

Tajomný hrad Modrý Kameň

Animačný program a tvorivá dielňa, 45 min.

Špeciálny výklad histórie hradu poukazuje na jeho stavebný a architektonický vývoj od 13. storočia po súčasnosť. Predstavuje typické premeny hradov na našom území od jednoduchých obytných veží cez honosné paláce až po novodobé kaštiele. Zameriava sa aj na tajomné miesta v histórii hradu Modrý Kameň, ktoré majú vzbudiť v žiakoch fantáziu pri vlastnej tvorbe. Program je možné doplniť o tvorivú dielňu, v ktorej môžu deti prostredníctvom rôznych výtvarných techník (kresba, maľba, modelovanie, koláž a pod.) doplniť neobjasnené čriepky z histórie hradu, najmä niekdajšiu podobu gotického hradu, obliehanie Turkami, únikové chodby či výstavbu vonkajšieho opevnenia. Pre stredné školy sú k dispozícii pracovné listy, s ktorými je možné ďalej samostatne pracovať, napríklad na vrchole blízkej Kalvárie.