Stretnutie s dávnymi obyvateľmi hradu – Stretneme sa v stredoveku

Stretnutie s dávnymi obyvateľmi hradu – Stretneme sa v stredoveku

Animačný program o bežnom živote na stredovekých hradoch, 60 min.

Žiaci pracujú pod vedením lektora v štyroch skupinách – šľachta, služobníci, vojaci a deti na stredovekom hrade. Skúmajú vývoj bytovej kultúry týchto obyvateľov hradu a ich bežný život. V závere programu sa sami stávajú obyvateľmi hradu a vytvoria živý obraz bežného stredovekého života. Program využíva repliky zbraní, dobového oblečenia a bežne používaných nástrojov.