Na čo nám je múzeum?

Na čo nám je múzeum?

Špeciálna prehliadka predstaví prácu múzea, ktorú bežný návštevník neuvidí, 35 min.

Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť žiakom a študentom prácu a poslanie múzea. Formou názornej ukážky umožňuje oboznámiť sa s prácou múzejníka na jednotlivých oddeleniach. Študenti si vyskúšajú prácu kurátora, dokumentátora, kustóda, konzervátora či propagačného manažéra. Spoznávajú tak význam múzea ako inštitúcie uchovávajúcej originálne artefakty pre budúce generácie. V programe uvidíte viaceré originálne predmety, materiály a nástroje používané múzejníkmi, ako aj faksimile historických prameňov. Žiaci si nakoniec odnesú aj pracovný list so spoločenskou hrou. Program je vhodný najmä pre 5. ročník ZŠ, prispôsobiť sa však dá aj iným vekovým kategóriám.