Vzdelávací program: Za bránami múzea

Vzdelávací program: Za bránami múzea


Cieľom programu je priblížiť žiakom a študentom prácu a poslanie múzea. Formou názornej ukážky umožňuje oboznámiť sa s prácou múzejníka na jednotlivých oddeleniach. Žiaci môžu vyskúšať prácu kurátora, dokumentátora, kustóda, konzervátora či propagačného manažéra. Spoznávajú tak význam múzea ako inštitúcie uchovávajúcej originálne artefakty pre budúce generácie. Vzdelávací program je vhodný pre žiakov 5. ročníka ZŠ, prispôsobiť sa však dá aj iným vekovým kategóriám.  Trvanie vzdelávacieho programu je približne 45 minút.