KTO SOM?

KTO SOM?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vystihuje vašu rodinu? Čo by bolo vašim symbolom? Každý šľachtický rod mal svoj erb. Je to trvalé znamenie, ktoré je umiestnené na štíte. Balašovci mali v erbe napríklad tura divého. Toto zviera symbolizovalo silu a výnimočnosť.  Náuka o erboch sa nazýva heraldika.

Príďte k nám a vytvorte si vlastný erb!

Dôležité informácie:

Dĺžka aktivity je 30 – 40 minút. 

Cena 2 Eur / žiak. Pedagogický dozor zadarmo.

Kontakt: +421 47 2454 100